Windparken op zee in de strijd tegen klimaatverandering en de mogelijke positieve bijdrage aan onderwaternatuur

Op maandag 5 november is de pilot van start gegaan voor het project De Rijke Noordzee, waarin wordt onderzocht hoe natuurversterking en het opwekken van duurzame energie met windparken elkaar kunnen aanvullen. Voor dit project werken Natuur & Milieu, Stichting De Noordzee, Van Oord en Eneco Luchterduinen samen en worden ondersteund door de ASN Bank.

In de pilot zijn kooien geïnstalleerd met platte oesters en rifballen in windpark Luchterduinen, 23 kilometer ten westen van IJmuiden om een natuurlijk rif te stimuleren. Natuurlijke riffen vervullen namelijk een belangrijke functie. Ze filteren water en zijn een aanhechtingsplek voor een bron van voedsel. Deze riffen komen door menselijk ingrijpen en ziektes vrijwel niet meer voor in de Noordzee. De organisaties onderzoeken nu wat de beste omstandigheden zijn om de onderwaternatuur op te laten bloeien in windparken op zee.

Dit demonstratieproject draagt bij aan een blauwdruk voor natuurherstel onder water in windparken op zee, welke toegepast kan worden bij nieuw te bouwen windparken. Zo willen Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee stimuleren dat de groei van windparken op zee hand in hand gaat met natuurversterking.

(Homepage foto van Pexels)

Lees ook: