Tony’s Chocolonely publiceert rapport over de “true cost” van een chocoladereep

Het onderzoeksbureau True Price neemt in een recent uitgegeven rapport de werkelijke prijs van een reep chocolade uitgebreid onder de loep. Zoals over de afgelopen jaren is gebleken worden relatief goedkope producten, zoals chocolade, vaak niet volledig naar de consument doorberekend, maar bijvoorbeeld naar de cacaoboeren. De rekening die overblijft voor ‘true costs’ zoals armoede, illegale kinderarbeid, moderne slavernij of ontbossing wordt niet door de markt betaald, maar door de maatschappij en in ‘t bijzonder de families in de cacaodorpen in West-Afrika.

True Price berekent de ‘werkelijke prijs’ op basis van de marktprijs van de chocolade maar tellen daar de prijs van de negatieve sociale en milieu effecten ook bij op.  Tony’s Chocolonely deelt in het rapport haar eigen gegevens over de afgelopen jaren en de gemaakte progressie.

Lees ook: