“Tegen het einde van deze eeuw zullen 40% tot 60% van de huidige diersoorten er niet meer zijn”

Deze voorspelling doet professor van Universiteit Antwerpen en klimaatexpert Ivan Janssens in HLN. Door vernietiging van leefgebieden zijn de populaties van in het wild levende dieren tussen 1970 en 2014 wereldwijd al meer dan de helft afgenomen, in sommige gebieden zelfs met 90 procent. De verdere verwachte afname van diersoorten zal leiden tot een “massa-extinctie”, aldus de professor.

De natuurgebieden en diersoorten zijn verdwenen door menselijke activiteiten zoals de aanleg van landbouw en  infrastructuur, en door vervuiling, stroperij en klimaatverandering. Professor Janssen noemt het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur als een mogelijke oplossing voor het herstel van biodiversiteit. Als niemand vlees zou eten dan is slechts een derde van de landbouwgrond nodig om ons te voeden.

 


Praat mee over wat we naast een lagere vleesconsumptie nog meer kunnen doen om een stabiele biodiversiteit in stand te houden:

Hoe zorgen we voor een gezonde biodiversiteit?

Lees ook: