Opwarming beperking tot 1,5 graad bijna onmogelijk door warmere oceanen

Volgens HLN wijst nieuw onderzoek uit dat het slechtste klimaatopwarming scenario van IPCC waarschijnlijker is geworden doordat de oceanen meer warmte absorberen dan eerder gedacht. Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, stelt dat opwarming beperking tot 1,5 graad erg moeilijk is geworden en dat gevolgen zoals zeespiegelstijging, overstromingen, voedseltekorten en afstervend koraal eerder komen en heftiger worden. De onderzoekers adviseren om een extra CO2 uitstoot beperking van 25 procent na te streven om de doelstelling van maximaal 2 graden opwarming wel te halen. The Fair Find vraagt zich af:

 

Moeten de klimaatdoelen niet veel ambitieuzer worden en streven naar een CO2 neutrale samenleving in 2030?

 

 

Lees ook: