Nederlands stikstofbeleid dringt uitstoot en vervuiling niet voldoende terug

Op woensdag 7 november deed het Europese Hof uitspraak in de zaak over het Nederlandse programma dat uitstoot van stikstof tegen moet gaan. Het huidig programma voldoet momenteel niet aan de afspraken om de stikstofproblemen in natuurgebieden te verminderen.

De natuur heeft op veel plekken nog steeds zwaar te lijden onder teveel stikstof. Daarom spanden de Coöperatie Mobilisation for the Environment, Vereniging Leefmilieu en Stichting Werkgroep Behoud de Peel procedures aan bij de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland. Om de uitstoot van en vervuiling door stikstof te verminderen startte de overheid in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met deze aanpak wilde de overheid het stikstofprobleem in de natuurgebieden verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk houden. Maar de vergunningen voor ontwikkeling worden wél afgegeven, terwijl de uitstoot niet wordt teruggedrongen, zoals is afgesproken.

De natuur- en milieuorganisaties pleiten al jaren voor een ‘PAS op de plaats’. Uit de laatste formele monitoringsrapportage bleek dat op 60 procent van de kwetsbare gebieden in 2030 nog steeds te veel stikstof terecht komt.

Lees ook: