Massale bomenaanplant als belangrijk wapen in strijd tegen klimaatverandering

Volgens ecoloog Thomas Crowther kan er decennia aan CO2-uitstoot gecompenseerd worden door wereldwijd 1,2 biljoen bomen aan te planten. De potentie voor bosaanleg is zo groot dat het elke andere methode in de strijd tegen klimaatverandering kan overtreffen.

Volgens Crowther en zijn onderzoeksteam is er meer ruimte om bomen aan te planten dan eerder gedacht. Het is mogelijk om wereldwijd 1,2 biljoen bomen bij te planten in bossen, parken, verlaten gebieden en op onvruchtbaar geworden landbouwgrond.

Bosaanleg op deze ambitieuze schaal is volgens Crowther het krachtigste wapen tegen klimaatverandering. Volgens hem heeft het meer impact dan windenergie of een omschakeling naar een plantaardig dieet.

Ook heeft het onderzoeksteam op basis van satellietbeelden en veldonderzoek ontdekt dat er veel meer bomen op aarde staan dan verwacht. Momenteel zijn er 3 biljoen bomen, tegen 400 miljard uit eerdere berekeningen.

Deze 3 biljoen bomen houden ongeveer 400 gigaton CO2 vast. Het planten van 1,2 biljoen bomen heeft volgens de onderzoekers de potentie om ongeveer 160 gigaton koolstofdioxide uit de lucht op te nemen.

Tevens zijn bomen goed voor de lokale biodiversiteit. Volgens Crowther heeft het massaal planten van bomen de potentie om de twee grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken, namelijk klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.


Haalbaarheid

Hoewel het aantal bomen wereldwijd afneemt wordt in China elk jaar 4 miljoen hectare nieuw bos bij gepland. India wil komende decennia 50 miljoen hectare bos aanplanten.

Maar het planten van 1,2 biljoen bomen lijkt praktisch onhaalbaar, ruimte is schaars en in de toekomst zal meer landoppervlak door landbouw in beslag worden genomen om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden.

Ook vallen herbebossingsprojecten vaak tegen. Volgens Berien Elbersen, bosbouw expert van Wageningen UR komt dit vooral “door onduidelijkheid over landrechten en te optimistische modellen over hoe bomen groeien in warme, droge gebieden. Overheden moeten heel doortastend optreden als ze willen dat zo’n groot project van de grond komt.”

Wel is het planten van bomen is technisch minder ingewikkeld en goedkoper dan andere CO2 compenserende maatregelen zoals bijvoorbeeld ondergrondse opslag.


350 miljoen hectare nieuw bos om klimaatakkoord doelen te halen

Volgens de Verenigde Naties kunnen we de gemiddelde temperatuurstijging onder de 2 graden houden als we tot 2030 wereldwijd minimaal 350 miljoen hectare bos herstellen. In dit gebied ter grootte van India wordt dan 12 tot 33 gigaton CO2 uit de lucht gehaald.

Er zijn wereldwijd meerdere organisaties en initiatieven die zich met grootse herbebossing projecten bezighouden. De zogenoemde Bonn Challenge (een initiatief van de Duitse regering) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN) hebben zich als doel gesteld om tot 2030 zo’n 350 miljoen hectare grond te beplanten met bomen.

Het herstellen en aanplanten van 350 miljoen hectare bos vergen enorme investeringen maar kunnen op den duur een nettowinst opleveren door het afremmen van klimaatverandering, betere oogsten en het voorkomen van natuurrampen door minder bodemerosie.
De klimaatambities van landen zijn momenteel onvoldoende om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Sinds het sluiten van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 is de uitstoot van broeikasgassen alleen nog maar gestegen.  

Drie keer Nederland nodig om onze CO2-uitstoot te compenseren

Om de Nederlandse jaarlijkse CO2-uitstoot te compenseren is er 12 miljoen hectare bos nodig, ongeveer drie keer ons totale landoppervlak. Maar in Nederland bestaat slechts 8 procent van ons landoppervlak uit bos, een van de laagste percentages van Europa. Dit bos compenseert ongeveer 2 procent van onze CO2-uitstoot.

In het huidige concept-Klimaatakkoord staat dat er meer bos moet komen in Nederland, maar volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit (WUR) is er hier de laatste 5 jaar juist ruim 3000 hectare bos verdwenen. Dit is een snellere ontbossing dan die plaatsvindt in het Braziliaanse Amazonewoud.

Ook doen Nederlandse CO2 intensieve ondernemingen in de praktijk te weinig. Shell gaat in Nederland in samenwerking met Staatsbosbeheer 5 miljoen bomen planten om de CO2-uitstoot van hun klanten deels te compenseren. Klanten kunnen door aan de pomp 1 cent extra per liter te betalen “CO2-neutraal” rijden. Het bedrijf krijgt echter veel kritiek omdat dit bedrag veel te laag zou zijn om de volledige CO2-uitstoot van de autorijder te compenseren.


Lees meer over oplossingen voor klimaatverandering:

Dit kunnen we in Nederland doen om klimaatverandering tegen te gaan

Lees ook: