Kosten klimaatakkoord komen grotendeels op bord van huishoudens en MKB

Uit doorrekeningen van milieuorganisaties en vakcentrale FNV blijkt dat huishoudens en het MKB voor 1,5 miljard moeten gaan bijdragen aan de uitwerking van het klimaatakkoord en dat de industrie netto 450 miljoen toe krijgt. De industrie wordt tevens geen extra CO2 heffing opgelegd terwijl zij voor bijna een kwart van de Nederlandse CO2-uitstoot verantwoordelijk zijn en sinds 2014 weer meer broeikasgassen uitstoten.

De milieuclubs en het FNV vinden deze situatie onrechtvaardig en stapten mede daarom al eerder uit het klimaatakkoord. Volgens hen is de energietransitie betaalbaar mits de kosten eerlijk verdeeld worden. De bonus/malus regeling voor de industrie die nu in het klimaatakkoord staat vinden zij niet effectief, duur, fraudegevoelig en onnodig ingewikkeld. Een bewezen effectieve maatregel is volgens Donals Pols, directeur van Milieudefensie, een hogere prijs per uitgestoten ton CO2. Dit wordt bevestigd door onderzoek van de Nederlandsche Bank waaruit blijkt dat de prijs van CO2-uitstoot met 50 euro per ton verhoogt kan worden zonder dat dit de Nederlandse economie schaadt.


Lees verder over effectieve maatregelen die klimaatverandering kunnen keren:

> Dit kunnen we in Nederland doen om klimaatverandering tegen te gaan

Lees ook: