Deltaplan gepresenteerd voor herstel biodiversiteit in Nederland

Een brede maatschappelijke beweging heeft een plan gepresenteerd waarmee zij het biodiversiteitsverlies in Nederland willen tegengaan. Het rapport Deltaplan Biodiversiteitsherstel (geschreven door diverse kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties) schetst een toekomstbeeld in 2030 waarin door een brede samenwerking van grondgebruikers een rijke biodiversiteit van bodemleven, insecten, planten en dieren bereikt kan worden.

Het is voor het eerst dat zo’n diverse groep uit het hart van de samenleving een alomvattende routekaart hebben opgesteld. Ingrepen die tot herstel van biodiversiteit moeten leiden omvatten onder andere een betere voorlichting aan burgers over de bedreigde biodiversiteit in Nederland. Tevens dient wet- en regelgeving worden aangepast om de niveau’s van bestrijdingsmiddelen en stikstof te verlagen. De samenstellers van het deltaplan hopen dat de politiek zich zal aansluiten bij de gestelde doelen.

 


Welke maatregelen, naast een nationaal deltaplan, kunnen helpen voor een betere biodiversiteit lees je hier:

Hoe zorgen we voor een gezonde biodiversiteit?

Lees ook: