De mens verwoest meer dan helft van dierenpopulaties in laatste 50 jaar

Door vernietiging van leefgebieden zijn de populaties van in het wild levende dieren tussen 1970 en 2014 wereldwijd meer dan de helft afgenomen, in sommige gebieden zelfs met 90 procent. Het Wereld Natuur Fonds stelt in een rapport dat de natuurgebieden zijn verdwenen door menselijke activiteiten zoals het aanleg van landbouw en  infrastructuur, vervuiling, stroperij en het veroorzaken van klimaatverandering. Het WNF roept op tot een internationaal akkoord om de biodiversiteit te herstellen. Maar The Fair Find vraagt zich af:

 

Wat te doen als de politiek onvoldoende ingrijpt bij het beschermen van dierenpopulaties?

 

Lees ook: Opgepast! Zonder insecten verdwijnt de mens (Trouw)

Lees ook: