Consument legt verantwoordelijkheid bij overheid en bedrijven voor klimaatmaatregelen

De maatregelen die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan en de bijbehorende verantwoordelijkheid ligt bij de overheid en de grote bedrijven, vinden consumenten. Dit kwam naar voren uit een onderzoek van Natuur & Milieu, naar aanleiding van het debat over het Klimaatakkoord.

 

Grote bedrijven zouden 37% van de rekening moeten betalen, de overheid 33%, het MKB 18% en consumenten 13%. Een derde van de respondenten geeft aan zelf niet bereid te zijn om mee te betalen aan benodigde maatregelen. De personen die daar wél toe bereid zijn, geven aan niet meer dan 20 euro per maand te willen bijdragen.

Wie is volgens jou verantwoordelijk voor klimaatmaatregelen? Overheid, bedrijven, consumenten – of iedereen in gelijke mate?

Lees ook: