Dit kunnen we in Nederland doen om klimaatverandering tegen te gaan

Klimaatverandering heeft verwoestende effecten op mens en milieu, en volgens recent onderzoek moet de opwarming van de aarde onder 1,5 °C gehouden worden om onomkeerbare ontwrichting van het klimaat te voorkomen. Om dit te bewerkstelligen moet de huidige CO2 uitstoot in 2030 meer dan gehalveerd zijn, en in 2050 mag er netto geen CO2 uitgestoten meer worden. Alleen laten metingen zien dat de hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer dit jaar gestegen is en terwijl deze minimaal 5% per jaar moet dalen om aan de 2030 doelstelling te voldoen.

Toch is een maximale opwarming van 1,5 °C nog steeds een haalbaar doel en we gaan graag in discussie over realistisch haalbare maatregelen die in Nederland uitgevoerd kunnen worden om een eerlijke bijdrage te leveren aan dit streven. Onderaan het artikel kun je als lezer je eigen bijdrage toevoegen, de redactie zal deze dan verwerken in de lijst van maatregelen.

 

1) Plaatsen van 5000 windmolens en 150 miljoen zonnepanelen voor 2030

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 30% van de broeikasgas uitstoot in Nederland (in CO2-equivalenten). Met het plaatsen van 5000 windmolens en 150 miljoen zonnepanelen (zo’n 9 panelen per persoon) kunnen de meeste huishoudens en bedrijven (excl. industrie) over op groene energie. Ongeveer 70% tot 75% van onze stroom kan in 2030 opgewekt worden door zon en wind. De rest wordt dan geleverd door gascentrales. Groene waterstof oplossingen zijn volgens kenners helaas nog geen factor van belang tegen 2030.

 

2) In 2030 rijden de meeste voertuigen elektrisch

In het Nederlandse wagenpark is veel CO2 winst te halen want goederen en personenvervoer zijn samen verantwoordelijk voor 23% van de CO2 uitstoot (excl. luchtvaart en scheepvaart). Elektrisch rijden kan oa. gestimuleerd worden door aanschaf subsidies op voertuigen en subsidies op de ontwikkeling van elektrische deelauto systemen.

 

3) Schonere luchtvaart en scheepvaart

De CO2 uitstoot in deze sectoren kan flink gereduceerd worden door oa. BTW te heffen op vliegtickets en accijnzen op kerosine. Verder kan er gedacht worden aan een groeistop voor de luchtvaart en schonere brandstoffen voor de scheepvaart.

 

4) Energiebesparing van 30% bij bedrijven en huishoudens tot 2030

De industrie, tevens de grootste CO2 uitstoter van Nederland, kan veel energie besparen door een transitie te maken naar een circulaire productie door een groter gebruik van gerecyclede grondstoffen. Een besparing van 2,5% per jaar is haalbaar wat dan resulteert in 30% energiebesparing in 2030.

 

5) Het sluiten van alle kolencentrales voor 2030

 

6) Hervormen van de landbouw.

De landbouw is verantwoordelijk voor 10% tot 14% van de uitgestoten broeikasgassen in Nederland (in CO2-equivalenten). Door meer plantaardige eiwitten te produceren (zoals soja, peulvruchten en lupine) en het verbouwen van meer regionale en seizoensgebonden producten kan de CO2 uitstoot worden terug gedrongen in deze sector.

 

7) Voedselverspilling tegengaan

In de keten van voedsel productie tot consumptie wordt 30% van ons voedsel weggegooid. Dit schokkende percentage geeft aan dat hier veel winst te behalen is.

 

8) Bomen planten

Bomen halen CO2 en fijn stof uit de lucht, en gaan smog vorming en luchtvervuiling tegen. Bomen plant projecten kunnen tot wel 80% van de lokaal uitgestoten CO2 uit de lucht halen.

 

9) Subsidie op fossiele energie uitfaseren tot uiterlijk 2030

Onderzoek toont aan dat dit een CO2 uitstoot reductie van 10% kan opleveren

 

10) CO2-minimumprijs en lagere belasting op CO2 neutrale producten

Een CO2-minimumprijs is volgens onderzoek een effectieve manier om investeringen in fossiele brandstoffen onrendabel te maken en de industrie te bewegen naar duurzamere keuzes.

 

Dit artikel wordt continu bijgewerkt op basis van nieuwe informatie. Draag hieronder jou oplossingen aan en wij voegen ze toe aan de lijst!