Dit kunnen we in Nederland doen om klimaatverandering tegen te gaan

 

Klimaatverandering heeft verwoestende effecten op mens en milieu, en volgens recent onderzoek moet de opwarming van de aarde onder 1,5°C gehouden worden om onomkeerbare ontwrichting van het klimaat te voorkomen.

Om dit te bewerkstelligen moet de huidige wereldwijde CO2 uitstoot in 2030 meer dan gehalveerd zijn, en in 2050 mag er netto geen CO2 meer uitgestoten worden. Alleen laten metingen zien dat de hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer dit jaar gestegen is, terwijl deze minimaal 5% per jaar moet dalen om aan de 2030 doelstelling te voldoen.

Toch is een maximale opwarming van 1,5°C nog steeds een haalbaar doel. Hieronder doen wij een aantal effectieve en realistisch uitvoerbare voorstellen waarmee we in Nederland een eerlijke bijdrage kunnen leveren aan dit doel:  

 

1) Energievoorziening over op zon en wind

Door het plaatsen van 5000 windmolens en 150 miljoen zonnepanelen (zo’n 9 panelen per persoon) zijn de meeste huishoudens en bedrijven over op groene energie in 2030. Ongeveer 70% tot 75% van onze stroom kan in 2030 opgewekt worden door zon en wind. De rest wordt dan geleverd door gascentrales.

Alternatieven zoals biomassa en (groene) waterstof dragen onvoldoende bij aan de verduurzaming van onze energievoorziening. Zo komt bij het verbranden van hout meer CO2 vrij dan bij het verbranden van kolen. Groene waterstof oplossingen zijn volgens kenners helaas nog geen factor van belang tegen 2030.

 

2) Energiebesparing doorvoeren bij industriële bedrijven  

De industrie, verantwoordelijk voor 28% van de CO2 uitstoot in Nederland, kan veel energie besparen door een transitie te maken naar een circulaire productie door een groter gebruik van gerecyclede grondstoffen. Een besparing van 2,5% per jaar is haalbaar, wat resulteert in 30% energiebesparing in 2030.

 

3) Sluit alle kolencentrales voor 2030

Door het sluiten van alle Nederlandse kolencentrales kan een 9% nettoreductie van CO2 uitstoot worden gerealiseerd. Een sluiting van de 5 kolencentrales in Nederland vermindert de CO2 uitstoot met 31%, maar de nettoreductie ligt een stuk lager omdat er meer (niet-duurzame) stroom uit het buitenland geïmporteerd moet worden.

 

4) Stop subsidie voor fossiele sector 

De fossiele sector wordt in Nederland jaarlijks met 7,6 miljard euro gesubsidieerd. Het uitfaseren van deze subsidie levert een CO2 uitstoot reductie van 10% op.

 

5) Een hogere prijs voor CO2-uitstoot

Een hogere CO2-minimumprijs is volgens onderzoek een effectieve manier om investeringen in fossiele brandstoffen onrendabel te maken en de industrie te bewegen naar duurzamere keuzes.

 

6) Over op elektrisch rijden

In het Nederlandse wagenpark is veel CO2 winst te halen want goederen en personenvervoer zijn samen verantwoordelijk voor 23% van de CO2 uitstoot (excl. luchtvaart en scheepvaart). Elektrisch rijden kan oa. gestimuleerd worden door aanschaf subsidies op voertuigen en subsidies op de ontwikkeling van elektrische deelauto systemen.

 

7) Hervormen van de landbouw.

De landbouwsector is verantwoordelijk voor 13% van de uitgestoten broeikasgassen in Nederland (in CO2-equivalenten). Van het totaal komt 40% voor rekening van de melkveehouderij. Door meer lokale, seizoensgebonden en plantaardige eiwitten te produceren (zoals soja, peulvruchten en lupine) kan in deze sector de CO2 uitstoot worden terug gedrongen.

 

8) Stimuleer schonere luchtvaart en scheepvaart

Geschat wordt dat schepen en vliegtuigen die in en uit Nederland reizen ongeveer een kwart van de Nederlandse CO2 uitstoot produceren. Omdat de scheepvaart en luchtvaart buiten het klimaatakkoord van Parijs zijn gehouden telt hun uitstoot niet mee in de officiële cijfers. Deze uitstoot komt nog eens bovenop de gerapporteerde uitstoot cijfers.

De Nederlandse overheid kan de CO2 uitstoot in deze sectoren flink reduceren door oa. BTW te heffen op vliegtickets en accijnzen op kerosine. Verder kan er gedacht worden aan een groeistop voor de luchtvaart en schonere brandstoffen voor de scheepvaart.

 

9) Nieuwe bomen planten en betere bescherming van huidige bossen

Bomen halen CO2 en fijnstof uit de lucht en gaan smogvorming en luchtvervuiling tegen. Bomen kunnen tot wel 80% van de lokaal uitgestoten CO2 uit de lucht halen en worden ook wel gezien als de enige bewezen effectieve mogelijkheid om CO2 op te nemen en op te slaan. 

In de huidige bossen ligt wereldwijd meer dan 3000 miljard ton CO2 opgeslagen en om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden mag er deze eeuw niet meer dan 750 miljard ton CO2 uitgestoten worden. Goed beheer van bossen en het voorkomen van bosbranden is cruciaal om onder de 1,5 graad opwarming te blijven want bij een bosbrand komt de opgeslagen CO2 weer vrij in de atmosfeer. 

 

Dit artikel wordt continu bijgewerkt. Draag hieronder jou oplossingen aan en wij voegen ze toe aan de lijst!